472 99 114 36 1 35 156 22 0 9
הכל חדש Under review Planned Started Opened: Other הושלם נדחה Hide satisfaction Closed: Other
+5
Backlog

Not Delivered Button

simmy 5 חודשים ago עודכן על ידי Ashley Richards 2 חודשים ago 1
+5
Pending

White spaces on. Instagram

jhakobee 1 שנה ago עודכן על ידי Ashley Richards 1 שנה ago 1
+5
Planned

New Platform: iPad compatibility

Spike Kamiya Yagami 1 שנה ago עודכן על ידי Ashley Richards 1 שנה ago 2
+5
Planned

Replace pictures

אנונימי 1 שנה ago עודכן על ידי Ashley Richards 1 שנה ago 5
+5
Backlog

New Account: Magazine

Maggie-May 2 שנים ago עודכן על ידי Ashley Richards 2 שנים ago 1
+4

Google Classroom

vhaines602 2 חודשים ago 0
+4

Bring back saving the photo to camera roll

Nicole 2 חודשים ago עודכן על ידי jaunahjohnson 2 חודשים ago 1
+4

community tab for youtube

Ellie 2 חודשים ago 0
+4
Completed. Next Release

Private option on twitter accounts

btsstans.tea 3 חודשים ago עודכן על ידי Ashley Richards 3 חודשים ago 1
+4

Font size

maeee 4 חודשים ago 0

Recent Updates 472

+11
Backlog

New Account: Zoom

Kassierole 4 חודשים ago עודכן על ידי julianglickman 2 חודשים ago 2
0

Bugs

julianglickman 2 חודשים ago 0
+2

Automatic sort

alexajuliana1227 2 חודשים ago 0
0

Saving photo to camera roll

ashcash981 2 חודשים ago 0