הבקשות שלך לפי סטטוס.

7 4 0 1 0 2 0 0 0 0
הכל חדש Under review Planned Started נפתח הושלם נדחה Hide satisfaction Closed: Other
+4

Instagram post deleted

jaunahjohnson 4 שנים ago 0
+2

Can’t show full photo

jaunahjohnson 4 שנים ago 0
+7

Instagram captions

jaunahjohnson 4 שנים ago 0
+4
Planned

Edit profiles within app

jaunahjohnson 4 שנים ago עודכן על ידי Ashley Richards 4 שנים ago 1
0
Completed. Next Release

My global preference settings aren’t saving

jaunahjohnson 4 שנים ago עודכן על ידי Ashley Richards 4 שנים ago 1
+4
Fixed. Next Release

Stop usernames from changing

jaunahjohnson 4 שנים ago עודכן על ידי Ashley Richards 4 שנים ago 1
+19
2

Make different contacts for different users

jaunahjohnson 4 שנים ago 0