0
Live. Latest Update

Media overlapping text

Anonym 6 år siden oppdatert av Ashley Richards 6 år siden 2

Whenever I've made a tweet, I've had a problem  with the photo overlapping the text in the tweet. 

Leveres av UserEcho