0
Live. Latest Update

wallpaper on whatsapp

yumeko jabami 6 år siden oppdatert av Ashley Richards 6 år siden 1

it would be great if we‘re able to change the wallpaper in the whatsapp chatrooms

Live. Latest Update
You already can do that. Go to Settings > Global Preferences then Whatsapp.
Kommentering er deaktivert

Leveres av UserEcho